ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ค่ะ

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...   14 ก.พ. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญผู้รับบริการทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   27 พ.ย. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์   21 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์   21 พ.ย. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   15 พ.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)   15 พ.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   12 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)   30 ต.ค. 2561 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   29 ต.ค. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561   29 ต.ค. 2561 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player